27 miliona dinara za poljoprivredu i ruralni razvoj u 2018. godini

7
395
NTS FOOD DOO

Na osnovu Programa za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini i prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisan je Konkurs za dodelu sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini. Konkurs je otvoren od 30. maja do 29. juna 2018. godine.

Foto: arhiva.eastside.rs 

Za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin za 2018. godinu, u budžetu opštine Negotin opredeljeno je 27 miliona dinara, od čega je 24.500.000 planirano za podsticaje merama ruralnog razvoja, a 2.500.000 za direktna plaćanja.
Najviše sredstava 18.000.000, u okviru podsticaja ruralnog razvoja, predviđeno je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, uz podsticaj od 40 do 100 odsto, s obzirom da su usitnjenost poseda, mali broj grla stoke na porodičnim farmama, slaba primena savremenih tehnologija proizvodnje i uvođenje novog sortimenta, prepoznati kao problemi poljoprivrede na teritoriji opštine Negotin. Cilj ovih investicija je povećanje rasnog stočnog fonda, kupovina moderne opreme i savremene mehanizacije, zasnivanje novih proizvodnih zasada i ulaganja u skladišne i preradne kapacitete na poljoprivrednim gazdinstvima, kako bi se obezbedila dovoljna količina poljoprivrednih proizvoda odgovarajućeg kvaliteta, posebno mesa, voća i povrća i drugih proizvoda koji bi se koristili prvenstveno za pokrivanje lokalnih i regionalnih potreba.

Dva miliona dinara, u okviru ove mere, opredeljeno je za ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima.

Po 1.500.000 dinara biće izdvojeno za podsticaje promotivnih aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede. Kod ovih investicija podsticajna sredstva po korisniku iznose 100 odsto.

Po 700.000 dinara planirano je za investicije na unapređenju i razvoju ruralne infrastrukture, kao i unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, a 100.000 dinara za investicije u kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje. Korisnici ovde mogu računati na povraćaj sredstava u iznosu od 50 odsto.

Za veštačko osemenjavanje krava ove godine predviđeno je 2.500.000 dinara, a korisnici ovih sredstava mogu biti registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja poseduju u svom vlasništvu, od 1 do 19 mlečnih krava.

Konkurs će biti otvoren do 29. juna, do kada će koristici moći da u Opštinskom uslužnom centru predaju popunjene zahteve sa pratećom dokumentacijom, nakon čega će Komisija za realizaciju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini obrađivati pristigle zahteve po sistemu prvo pristiglih zahteva do utroška sredstava predviđenih za meru.

Za mere direktnog plaćanja, odnosno veštačko osemenjavanje zahtevi se mogu predati od 30.maja do 01.decembra 2018.godine, a za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje do 31.oktobra 2018.godine.

Podsticajna sredstva predviđena su isključivo za nabavku nove opreme ili mehanizacije, koja se ne može otuđiti u narednih 5 godina. Priplodne junice se ne mogu otuđiti u naredne 3 godine, a ovce, koze i svinje tovnih rasa u naredne 2 godine. Korisnik podsticaja za izgradnju plastenika je u obavezi da namenski koristi plastenik u roku od 5 godina, a podsticaja za podizanja novih zasada je u obavezi da u roku od 5 godina sprovodi neophodne agrotehničke mere. Za vrstu mehanizacije za koju je dobijen podsticaj u prethodnih 5 godina ne može se opet konkurisati.

Podsticaji će se odobravati samo za prihvatljive troškove investicije, a Komisija neće razmatrati prijave uz koje su dostavljeni računi sa neuobičajno visokim iznosima, za dobra koja su predmet podsticaja. Podsticajima se ne nadoknađuju troškovi koji ne odgovaraju predmetnoj investiciji, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

Konkurs sa zahtevom može se preuzeti sa sajta Opštine Negotin: http://negotin.rs/ads-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-programa-podrske-za-sprovodjenje-poljoprivredne-politike-i-politike-ruralnog-razvoja-opstine-negotin-u-2018.-godini-359.htm ili u kancelariji broj 73 Opštinske uprave opštine Negotin.