Budžetski minus pokriven kreditom

2
466
NTS FOOD DOO

Na petoj sednici SO Negotin usvojen je završni račun budžeta opštine za 2017. godinu.

Predsednik SO Negotin mr Milan Uruković naglasio je da se vodilo računa o svakom dinaru i da je lokalna samouprava trošila novac domaćinski.

Završni račun budžeta za 2017. usvojen je bez rasprave, ali to je nešto što nas više i ne čudi. Poslanici u loklanom parlamentu su tu ionako samo tu da potvrde ono što je na dnevnom redu.

Ono što, međutim, mi iz redakcije East side portala ne možemo da ne primetimo jeste da je lokalna vlast konačno priznala da je budžet u prošloj godini bio u minusu i da je korigovan tako što je kreditno zaduženje iskoršćeno za pokrivanje deficita. Predviđen manjak u budžetu je iznosio 26.706.000 dinara, ali je korišćenjem kredita od 100.000.000 dinara, dela neraspoređenog viška i primanja iz ranijih godina u iznosu od 1.786.000 dinara, dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćenih za pokriće rashoda i izdataka u visini od 22.877.000 dinara, kao i umanjenje za uključivanje izdataka od 14.568.000 dinara budžet za prošlu godinu završio u plusu od 83.389.000 dinara. Ovakvo poslovanje je možda za lokalnu vlast domaćinsko, ali za nas nije.

Detaljnije o završnom računu, koji je objavljen u službenom listu opštine možete pogledati ovde.

Ponavljamo, žao nam je što se nakon naših tekstova više ne objavljuju mesečni izveštaji o prihodima, primanjima, izdacima i rashodima na sajtu opštine.