Daleko smo od EU, bez edukacije se slabo šta može postići

12
437
NTS FOOD DOO

O radu Odbora za ljudska prava, o problemima građana koji svakodnevno dolaze u ovu kancelariju i stanju u društvu razgovarali smo sa Dušanom Prvulovićem iz Odbora za ljudska prava – CHRIS u Negotinu.

Ljudi se sureću sa mnogobrojnim problemima, a u Odbor dolaze svi oni kojima je neophodna pomoć.

Velika je potreba ljudi za besplatnom pravnom pomoći. Ljudi uglavnom traže pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava na socijalnu pomoć.  Nezadovojlni su delovanjem institucija sistema. Dolaze nam ljudi iz različitih društvenih slojeva i različite životne dobi.navodi Dušan Prvulović.

Problemi romske populacije su veliki, nedostaje i veće zalaganje lokalne samouprave.

Najviše se javljaju ljudi romske populacije. I naravno, najviše u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć. Centar za socijalni rad je institucija koja ima velikih problema. Masovno im nedostaju kadrovi, što u pravnoj, što u socijalnoj službi. Odbor ima dobru saradnju sa svim institucijama na teritoriji opštine Negotin. Romi u Negotinu imaju velike probleme, posebno u Dunavskoj ulici. Opština je parcelisala katastarski lokacije na kojima oni žive, ali postoji problem preseljenja. Kontejneri za privremeni smeštaj koje je u razmatranje uzela opština nisu rešenje. Jednostavan razlog je to što za novac kojim bi se kupili kontejneri mogu da se finansiraju socijalni stanovi gde se za 1 uložen dinar dobija 9 dinara strane pomoći, ali za to nema sluha u lokalnoj samoupravi“, navodi Dušan Prvulović.

U društvu preolvadavaju neinformisanost i manjak edukacije.

Mi iako ne toliko mlada, i dalje smo nerazvijena demokratija. Period tranzicije je duži nego u većini postkomunističkih zemalja. Ono što je tužno je to da je narod apatičan i loše informisan. Kao da ne postoji želja za jednom informisanošću, pogotovo sada kada je sav sadržaj dostupan putem interneta. Ipak, prvi preduslov je edukacija. Svakodnevno se mora raditi na edukaciji, učenje mora biti konstatnododaje Prvulović.

Odbor sledeće godine obeležava 20 godine rada, i mi smo zadovoljni učinjenim do sad.

Odbor u Negotinu je osnovan decembra 1999, kada je sa radom krenula i Kancelarija pravne pomoći, i do sad je više od 1000 ljudi tražilo pomoć. Mi smo se osamostalili 2002., do tada smo radili sa YUCOM-om i deo smo mreže CHRIS. Finansirani smo uglavnom iz međunarodnih fondova. Ja znam kakve stavove imaju ljudi prema nevladinom sektoru, ali ističem da je naš rad transparentan i da smo mnogo brži u rešavanju problema od mnogih institucija. Ne postoji ništa idealno, ali mislim da NVO obavljaju veoma dobar posao. Mi smo ljudima poslednje rame za plakanje i ponosan sam na ono što smo radili i što radimo. Otprilike 50% sporova je završeno kada su upitanju problemi ljudi koji su nam se obraćali i mogu reći da je više od dve trećine tih sporova rešeno u korist onih koji su nam se obraćali.” kaže Dušan Prvulović, iz Odbora za ljudska prava u Negotinu.

Teško ćemo u EU, ne funkcioniše pravna država kao glavni uslov za ulazak u EU.

Nedavno smo otvorili još dva poglavlja. 14 od 35 koliko ih ima. Problem nije samo otvaranje poglavlja. To znači da postoji neki preduslovi za njihovo otvaranje. Glavni problem je ispunjenje uslova da bi se poglavlja zatvorila. Kod nas ne funkcioniše pravna država, a to je glavni uslov da bi se sva ova poglavlja zatvorila.” zaključuje Dušan Prvulović.