Impresum

Direktor/Glavni i odgovorni urednik
Miloš Savić

e-mail: redakcija@eastside.rs

Telefon: 019/542-123

Mobilni: 063/559-086

Novinari
Bojan Živanović

e-mail: bojan.zivanovic@eastside.rs

Darko Janošević

e-mail: darko.janosevic@eastside.rs