Zdravstveni centar Negotin uskoro će dobiti novo 4,5 miliona dinara vredno sanitetsko vozilo, potpuno opremljeno za transport najtežih pacijenata.

 Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srbije odobrili su negotinskom Zdravstvenom centru projekat nabavke sanitetskih vozila, dodelivši im za te namene 4,5 miliona dinara. Reč je o projektu kojim je ZC Negotin konkurisao za sredstva kod Ministarstva pravde na konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Inače, ukupan iznos sredstva koji je predviđen za dodeli iznosi nešto više od 351, 5 miliona dinara.

Razmatrajući prispele prijave, nadležna komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde, predložila je projekte koje bi trebalo da se podrže, a Vlada Republike Srbije donela je rešenje kojim odobrava ukupno 98 projekata, prosečne vrednosti od 400.000 do 16 miliona dinara.

Kako ES portal saznaje, iako su za sredstva konkurisale gotovo sve zdravstvene ustanove u regionu, na listi odobreni našli su se jedino ZC Negotin sa 4,5 miliona dinara i majdanpečki Dom zdravlja “Dr Veroljub Cakić” kome je za nabavku vozila odobreno 1,7 miliona dinara. Među odobrenima je i projekat Tehničke škole u Majdanpeku kojoj je za nabavku inventara, kompjutera i štampača odobreno 1,1 milion dinara.

U negotinskom Zdravstvenom centru saznajemo da će od ovih sredstava biti kupljeno vozilo koje će biti opremljeno kvalitetnom i neophodnom opremom za transport svih vrsta pacijenata do većih centara.Na konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstva pravde najvećim delom podržani su projekti kojima su konkurisale škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica, gerontološki centri... ciljem izbora projekata od najvećeg javnog interesa u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture, humanitarnog rada i drugih.

Ovo je drugi po redu konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Prošle godine su sredstva, takođe, u visini od 351,5 miliona dinara bila raspoređena za projekte 67 korisnika.

Inače, ovakav način raspodele sredstava prikupljenih od odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koja je predviđena novčana ili kazna zatvora do pet godina, definisan je izmenama Zakona o krivičnom postupku, koje je na predlog Ministarstva pravde Narodna skupština Srbije usvojila 2014. godine.

konkurs sanitetsko vozilo donacija ministarstvo pravde