Javna nabavka za zamenu stolarije na Domu Kulture u Kobišnici

0
502
NTS FOOD DOO

Opština Negotin raspisala je javnu nabavku male vrednosti za radove na investicionom održavanju, to jest, zameni dela stolarije na Domu kulture u Kobišnici.

Radovi će obuhvatiti demontažu, radove na građevinskoj stolariji, limarske i zidarske radove.

Ponuđač koji učestvuje na porstupku javne nabavke je dužan da ispunjava uslov finansijskog kapaciteta, da mu u prethodnih 12 meseci od dana objavljivanja poziva račun nije u blokadi, da je u prethodne tri kalendarske godine imao ukupan prihod o do minimum 1.500.000 dinara, kao i da raspolaže sa minimum 7 radno angažovanih lica. Rok za završetak radova je 45 dana od dana prijema fakture potpisane od strane ovlašćenog naručioca.

Rok za podnošenje ponuda je 27.07.2018. u 10 sati, a otvaranje će se obaviti istog dana u 10:15, stoji na sajtu opštine Negotin. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od otvaranja ponuda.

Javni poziv možete pogledati ovde, a na ovom linku konkursnu dokumentaciju.