Javna rasprava obavezna pre donošenja budžeta lokalnih samouprava

0
224
NTS FOOD DOO

Zakon o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi pretrpeo je izmene, a novim odredbama zakona, građani sa najmanje 100 potpisa mogu da pokrenu sprovođenje javne rapsrave u svojim lokalnim sredinama. Javne rasprave su takođe obavezne za lokalne samouprave, pogotovo kada je pitanju planiranje budžeta, to jest, javna ulaganja na teritoriji lokalnih samouprava, ističu agencije.

Stanovnici Srbije mogu sa minimalno 100 prikupljenih potpisa da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu od javnog značaja.

Izmenama zakona, međutim, kada ovakva vrsta inicijative i dođe na dnevni red, odbornici lokalnih skupština nisu dužni da raspravljaju o njoj. Sa druge strane, nadležni smatraju da su ovakve inicjative jedna vrsta signala poslanicima lokalnih paralmenata da, makar, budu upoznati sa stavovima određenih grupa građana. Ali, ako se skupi 5% potpisa punoletnih građana ukupne populacije, lokalne samouprave su dužne da u roku od 60 dana odgovore na inicjative potpisnika. Cilj izmena zakone je podsticanje aktivizma građana i njihovo uključivanje u rešavanje bitnih loklanih problema“, istakao je pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Saša Mogić.

Opštine i gradovi dužni su, posle usvajanja izmena i dopuna zakona, da sprovedu javnu rapsravu u procesu planiranja budžeta za narednu godinu. Ovime bi se omogućilo građanima da daju svoje predloge i istaknu na šta bi najpre trebalo trošiti novac.

Ove izmene i dopune zakona sigurno predstavljaju dobar korak u mogućnosti kontrole rada javne vlasti na lokalu. Kao i uvek, ostaje pitanje kako će sve to izgledati u praksi.