Javni poziv opštine Negotin za prikupljanje ponuda za sanaciju toplovoda

0
406
NTS FOOD DOO

Opština Negotin raspisala je javni poziv za javnu nabavku velike vrednosti za sanaciju i adaptaciju toplovoda od toplane “Borska” do Ulice “Srbe Jovanovića”.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 48.334.000 dinara bez PDV-a, a kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniže ponuđena cena uz ispunjavanje svih tehničkih i administrativniih zahteva.

Ponude sa varijantama neće biti prihvaćene, a podizvođač ne može izvoditi više od 50% radova. Rok plaćanja za izvedene i završene radove je do 45 dana od službenog prijema
privremenih i okončane situacije overene od strane nadzornog organa investitora. Rok za završetak radova iznosi 60 kalendarskih dana od uvođenja u posao, a garantni rok iznosi 2 godine.

Ponuda će se smatrati blagovremenom ako je primljena kod naručioca 30-og dana do 10.00 časova od dana objavljivanja na Portalu uprave za javne nabavke. Ponuda je na ovom portalu objavljena 11.07.

Rebalansom budžeta koji je usvojen na šestoj sednici SO Negotin obezbeđena su sredstva za sanaciju ovog toplovoda u iznosu od 58 miliona dinara.

Javni poziv koji se nalazi na sajtu opštine možete pogledati ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na ovom linku.