Kako se kontroliše kvalitet vazduha u Negotinu

2
347
NTS FOOD DOO

Monitoring kvaliteta vazduha ne teritoriji grada Negotina vrši Zavod za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara.

Iz ove ustanove kažu da oni rade sa opštinama Timočkog regiona na osnovu ugovora koje su lokalne samouprave sa njima potpisale.

Radimo monitoring po zahtevu i sklopljenom ugovoru. Opština Negotin sa nama sklapa ugovor i mi odradimo analize kvaliteta vazduha. Konstantno merno mesto kvaliteta vazduha za ovaj region se nalazi samo na jednoj lokacji u Zaječaru, dok se za pojedinačne usluge sa opštinama sklapa ugovornavodi Miona Veličković iz ZZJZ „Timok“.

Iz Službe za zaštitu životne sredine opštinske uprave Negotin ističu da oni imaju sklopljen ugovor sa ZZJZ „Timok“ i da ova ustanova vrši monitoring kvaliteta vazduha dva puta godišnje, jednom u letnjem, a drugi put u zimskom periodu.

„Leti se uzorkuju sumpor dioskid, čađ, azot dioksid i taložne materije. Ovaj monitoring traje mesec dana. Radi se i određivanje suspendovanih čestica u vazduhu. Ovo određivanje traje 24 sata. Drugi monitoring sprovodi se u zimskom periodu, kada je u jeku grejna sezona. U ovom periodu se vrši monitoring sumpor dioksida, azot dioksida i čađi. Svi dobijeni podaci se prezentuju javnosti na sajtu opštine Negotindodaje Slobodan Dijanović, rukovodilac Službe za zaštitu životne sredine opštinske uprave Negotin.