Komasacija zemljišta u Rečkoj, Čubri, Rajcu i Smedovcu

0
485
NTS FOOD DOO

Na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za poljoprivredno zemljište, Skupština opštine Negotin na poslednjoj sednici donela je odluke o komasacijama u KO Rečka, Čubra, Rajac i Smedovac. Lokalna samouprava će za ova dva programa iz budžeta odvojiti 4.000.000 dinara, dok će ministarstvo finansirati preostalih 5.250.000. Komasacijom će biti obuhvaćeno 2.506 hektara.

Nakon komasacije u katastarskoj opštini Radujevac, tokom ove godine počeće i ukrupnjavanje zemljišta u vinogradarskom delu opštine Negotin, odnosno u katastarskim opštinama Rečka, Čubra, Rajac i Smedovac. Prvobitnim planom komasacijom su trebala da budu obuhvaćena sela iz timočkog dela opštine, ali je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede dalo saglasnost na dva programa kojima su obuhvaćene navedene četiri katastarske opštine.

Osnovni razlog za pokretanje komasacije je ukrupnjavanje zemljišta, rekao je nedavno Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin, uz nadu da će komasacija dati rezultate, s obzirom da su prve reakcije iz četiri mesne zajednice u kojima će se ona raditi, pozitivne.

Podaci kažu da je procečna parcela u Rajcu i Smedovcu 16 ari. Ukoliko uspemo da to zemljište ukrupnimo na neki realan nivo, a to je uvećanje do dva i po puta, onda bi to bilo odlično, a sve preko toga je fenomenalno.”, istakao je Veličković i naglasio da je komasacija bila neophodna kako bi se razvio ovaj deo opštine koji je širom Srbije poznat po uzgajanje vinove loze i proizvodnji vina.

Skupština opštine Negotin donela je sve neophodne odluke za ulazak u veoma komplikovan proces komasacije koji će trajati nekoliko godina do potpunog završetka.

U katastarskim opštinama Rečka i Čubra komasacijom će biti obuhvaćeno zemljište na površini od 1604 hektara, a na području Rajca i Smedovca površina od 902 hektara.

Postupak komasacije sprovodiće se na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u skladu sa načelima komasacije koje je donela Skupština opštine Negotin, dok će Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti u Negotinu zabeležiti u katastru nepokretnosti sprovođenje komasacije.

Na šestoj sednici lokalnog parlamenta imenovane su i dve komisije koje će sprovoditi komasacije u četiri katastarske opštine. Komisije imaju po sedam članova i isto toliko zamenika. Članovi komisija su diplomirani pravnici, diplomirani inženjeri poljoprivrede, arhitekture, šumarstva i geodezije, kao i predstavnici učesnika komasacije iz Rečke, Čubre, Rajca i Smedovca, koji su imenovani na period do završetka komasacija. Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaće sekretar Komisije, a finansijsko poslovanje Odeljenje za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Negotin.

Naknade za rad predsednika i članova Komisije i drugih lica angažovanih na poslovima komasacije, bliže su uređene posebnim Pravilnikom o naknadama, na koji je takođe saglasnost dala Skupština opštine Negotin na poslednjoj sednici. Na osnovu ovog Pravilnika, predsedniku i zameniku predsednika Komisije, pripada naknada za rad u visini od 3.000 dinara, članovima Komisije – predstavnicima učesnika komasacije naknada od 1.000 dinara, dok ostalim članovima Komisije, sekretaru Komisije, članovima podkomisija i drugih tela koje imenuje Komisija, pripada naknada za rad u visini od 2.000 dinara. Za rad koji traje manje od osam časova dnevno, a više od četiri časa dnevno, naknada se umanjuje za 50%. Članovima Komisije koji koriste usluge javnog prevoza pripada i naknada troškova prevoza na rad i sa rada, u visini cene prevoza u javnom saobraćaju na teritoriji opštine Negotin.

Rebalansom budžeta, za dva programa komasacije planirana su sredstva u iznosu od 4 miliona dinara, dok će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva finansirati preostalih 5.250.000 dinara.