Konkurs za upis na osnovnu policijsku obuku

2
730
NTS FOOD DOO

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisali su Konkurs za upis 351 polaznika, od toga 15 za potrebe Policijske uprave u Boru, na osnovnu policijsku obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, stoji na sajtu ovog Centra.

Kandidati koji se odluče da konkurišu moraju da ispunjavaju uslove: da su državljani Republike Srbije, da imaju prebavilšte na teritoriji Republike najmanje u dužini od jedne godine neprekidno pre prijave na konurs, da imaju prijavaljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice koja raspisuje konkurs, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da su od 18 do 24 godine starosti, da poseduju završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, vozačku dozvolu “B” kategorije i da ispunjavaju kriterijume o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenim sposobnostima neophodnim za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Zainteresovani više detalja mogu pogledati na ovom linku.

Konkurs je otvoren do 20.07.