Konkurs za upis polaznika vatrogasno-spasilačkih jedinica

0
689
NTS FOOD DOO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis  100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Za potrebe PU u Boru planirana je obuka 5 polaznika za područje Vatrogasno-spasilačke čete. Pravo učešća na konkursu imaju lice koje ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da su stari od 19 do 30 godina do datuma zaključenja konkursa, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazične motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, a konkurs je otvoren do 20.07.

Detaljnije uslove konkursa možete pogledati ovde.

U anketi koju smo nedavno sproveli na našem sajtu, pokazalo se da Negotinci najviše poverenja imaju baš u vatogasce.