Krov na Domu zdravlja biće saniran za 30 dana

8
910
NTS FOOD DOO

Povodom aktuelnih radova na Domu zdravlja, o radovima koje bi trebalo da sporvede Kancelarija za javna ulaganja, kao i problemima manjka radne snage razgovarali smo sa doktorkom Vidosavom Paunović-Barbulović, direktorkom Zdravstvenog centra u Negotinu.

Aktuelni su radovi na krovu Doma zdravlja, koji su ušli u treću i poslednju fazu rekonstrukcije.

“2016. je raspisana javna nabavka za rekonstrukciju krova Doma zdravlja Negotin. Od četiri ponuđača najpovoljniju ponudu dala je kompanija “Đerdap usluge” ad Kladovo, sa podizvođačem za limarske radove “Vodotermika inžinjering” iz Smederevske Palanke. Ugovorom su planirane tri faze u tri kalendarske godine (2016., 2017. i 2018.), a rok za završetak radova po fazama je bio 60 radnih dana od uvođenja u posao. Vrednost ugovora sa PDV-om je 35.797.064,45 dinara, a garantni rok dve godine. Radovi će prema rečima nadzornog organa biti gotovi za 30 dana. To nam je od velike važnosti.”, istakla je Vidosava Paunović-Barbulović.

Saradnjom sa Kancelarijom za javna ulaganja biće sređeni veliki problemi u ZC u Negotinu.

Planirano je sređivanje kompletne toplovodne mreže, nova kotlarnica na biomasu, poboljšanje energetske efikasnosti kroz uređenje fasada i stolarije. Postojeći sistem grejanja je na lož ulje i on neće biti uklonjen, već će se koristiti kao pomoćni toplovod, ako nastupe oštrije zime. U planu je uređenje podova, plafona, kao i bolničkog kruga.“, dodaje Vidosava Paunović-Barbulović.

Rekonstrukciju zgrade pedijatrije finansirale su RFZO i Ministarstvo zdravlja.

“Kada je u pitanju rekonstrukcija koju je radila “Tončev gradnja” iz Surdulice, radi se o rekonstrukciji zgrade broj 10 Opšte bolnice – pedijatrija u kojoj se nalazi i ispostava RFZO, koja je sufinansirala ovu obnovu. Drugi deo sredstava izdvojilo je Ministarstvo zdravlja. Ponuđena cena od 4.775.215.00 dinara je bila prihvaćena jer je ponuda drugog ponuđača iz Leskovca premašivala iznos procenjene vrednosti. Garantni rok je i ovde dve godine.“, naglašava direktorka ZC u Negotinu.

Znače nam donacije naših ljudi iz inostranstva, kao i aparati za koje nam je sredstva dalo Ministarstvo.

Dobili smo novi ultrazvučni aparat vrednosti 5,5 miliona dinara, to je obezbedilo Ministarstvo. Znači nam i donacija udruženje KUM “Urovica”, koje nam je doniralo krevete, a koji su najavili da će, koliko mogu, pomoći ponovo. “, navodi Vidosava Paunović – Barbulović.

Veliki problem predstavlja manjak kadra, veliki broj odlazak srednjeg kadra, kao i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.

Trenutno imamo 16 izabranih lekara, a veliki broj pacijenata. Nemogućnost zapošljavanja u javnom sektoru je na snazi i to je problem. Mada mislim da je još veći problem odlazak medicinskih sestara, pogotovo u zemlje zapadne Evrope. Ali to je problem svuda u Srbiji. Nadamo se da će biti bolje“, završava Vidosava Paunović – Barbulović, direktorka ZC u Negotinu.