Mirnim rešenjem spora do pune plate i drugih isplata

0
945
NTS FOOD DOO

Izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova donose mogućnost zaposlenima da bez tužbe dođu do isplate punih zarada, a uz to, proširena je nadležnost Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, navode agencije.

 

Dosadašnja praksa je bila da takva da je agencija bila nadležna za utvrđivanje obaveze za isplatu do visine minimalne zarade, a zaposleni su morali u tom slučaju da pokrenu spor da bi dobili razliku u zaradi.

Predlog ovog zakona garantuje svima u javnom sektoru mogućnost isplate pune zarade i drugih primanja.

Veoma važna novina je i mogućnost veštačenja, pa će strane u sporu moći, ukoliko žele, da angažuju i veštaka, čije će troškove snositi stranka koja angažuje veštaka. Nadležnost Agencije za rešavanje sporova se takođe proširuje i to na sporove koje se tiču ne samo  primanja, već i visine otpremnine, minimuma procesa rada za vreme štrajka, kao i reprezentativnosti sindikata kod poslodavca.