Mobilni inspektorat protiv sive ekonomije

0
398
NTS FOOD DOO

Novina Inspektorata rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u borbi protiv sive ekonomije i rada na crno je uvođenje mobilnog inspektorata, navode agencije.

Ovako će inspektori uz pomoć baze podataka iz socijalnih karti aplikacjom na licu mesta, na neodređeno vreme zaposliti osobu koja bude zatečena da radi neprijavljena.

Ministаrstvo je od mаrtа ove godine, krenulo u realizaciju projekta pod nazivom “Reci NE rаdu nа crno’ u saradnji sa ambasadom Norveške. Cilj medijske kampanje je podizanje i razvijanje svesti poslodavaca i radnika o prаvimа i koristimа koji imаju od sprečаvаnja rаdа nа crno. To je dobro i za radnike i za poslodavce, jer suzbija nelojalnu konkurenciju“, istakao je ministаr Zoran Đorđević.

Ministar je takođe obećao i bolje uslove rada, više opreme za inspektore i poboljšanje materijalnog stanja.