Najveći broj onih koji koriste narkotike nikad ne nađu stalno zaposlenje i ne formiraju porodicu

1
296
NTS FOOD DOO

Svake godine 26. juna obeležava se Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe narkotika. 

Odeljenje psihijatrije u Negotinu

“Od 2009. godine vodimo metadonski centar, čije usluge koriste pacijenit iz Negotina i Kladova. Metadon je sintetski opijatski agonist koji ima ulogu u terapiji heroinskih zavisnika, a procenjuje se da u svetu ima oko milion osoba uključenih u ovaj program. Primetan je pad kriminaliteta od kad radi ovaj centar. Pacijenti su na metadonu, njih 36, i na buprenofrinu njih petnestak. Najčešće se javljaju dugogodišnji heroinski zavisnici, a ono što zabrinjava je da deca počinju sa 13 godina. Ovaj podatak je frapantan, a ova deca počinju da koriste drogu po nagovoru drugih ili iz čiste radoznalosti. Poslednjih godina primetna je povećano korišćenje sintetičkih droga poput ekstazija, kao i kokaina, koji spada u grupu veoma skupih narkotika“, navodi Marijana Majstorović, neuropsihijatar ZC u Negotinu.

Rezultati za ovih devet godina sa takvi, da otprilike trećina pacijenata bude izlečena, trećina ostane korisnik metadonskog centra, a preostala trećina napusti ovaj vid lečenja trajno. Kako više ne postoji podela na lake i teške droge, a podatak koji veoma zabrinjava, je da mlađi adolescenti koji redovno upotrebljavaju marihuanu najčešće ulaze u psihozu i kasnije shizofreniju, koja je najteža duševna bolest i koju je nemoguće lečiti. Nažalost, saradnja sa obrazovnim ustanovima skoro i ne postoji. Pre par godina u osnovnoj školi u Dušanovcu smo imali jedno predavanje. Posle toga nismo održali nijednu edukativnu radionicu ili predavanje ovim povodom. Smatram da je ova saradnja neophodna, posebno u cilju prevencije.“, ističe doktorka Majstorović.

Odeljenje psihijatrije u Negotinu

Prezentovali smo pre 5 godina na Zlatiboru jednu studiju. U ovoj studiji se vidi da korisnici našeg centra, njih skoro 2/3 potiče iz porodica sa jednim roditeljem. Od preostale trećine 50% njih je iz porodica gde su oba roditelja hronični alkoholičari. 81% nikad nije oformilo bračnu zajednicu, 15% je razvedeno, a njih skoro 90% nema potomke. Samo 3,84% povremeno radi sezonske poslove, a 96,16% ne radi, niti je motivisano za rad.”, zaključuje doktorka Marijana Majstorović.