Najveći poreski dužnici u opštini Negotin su u stečaju

0
1374
NTS FOOD DOO

Spisak najvećih poreskih dužnika objavljuje se na sajtu Poreske uprave, a objavljuju se dužnici, to jest pravnih lica sa dugom većim od 20 miliona i preduzetnici sa dugom većim od 5 miliona dinara.

U opštini Negotin aktivnih pravnih lica sa dugom većim od 20 miliona dinara na dan 31.12.2017. nema, kao ni preuzetnika koji duguju više od 5 miliona dinara. Situacija je nešto drugačija kada su u pitanju pravna lica koja se nalaze u stečaju, navodi se na sajtu Poreske uprave.

Pravna lica u stečaju koja najviše duguju za porez, a nalaze se na teritoriji opštine Negotin su: Holding društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu “Poljotehna”, D.O.O. za trgovinu “Agrokrajina” iz Negotina koje je na ime poreskog duga dana 31.12 2017. dugovalo 380.710.214 dinara, zatim Holding društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu “Poljotehna”, D.O.O. za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda “Žitomlin” iz Negotina sa dugom od 322.947.429 dinara. Na listi se još nalaze i “Krajina vino” A.D sa dugom od 192.380.083 dinara, onda IHP “Prahovo đubriva” D.O.O. koje je 31.12.2017 dugovalo 94.294.964 dinara, kao i “IHP Prahovo-soli” D.O.O. Prahovo čiji je poreski dug iznosio 25.025.000 dinara.

Kada se govori o pravnim licima koja su izbrisana na spisku je samo jedno pravno lice iz Negotina i to “Tehnoistok” A.D., koje je takođe u stečaju, i čiji poreski dug je iznosio 108.189.913 dinara.

Spisak svih dužnika možete pogledati ovde.