Nastavak uređenja četiri arheološka nalazišta u okviru rimskog Limesa na Dunavu

0
502
NTS FOOD DOO

Projekat nastavka uređenja četiri arheološka nalazišta u okviru rimskog Limesa na Dunavu u 2018. godini obuhvata arheološke lokalitete Glamija u Rtkovu, Egeta II u Brzoj Palanci, Mora Vagei u Mihajlovcu i Ćetaće u Radujevcu, čiji ostaci rimskih foritfikacija su vidljivi ili delimično vidljivi. Cilj projekta je da se arheološki lokaliteti urede, dokumentuju i promovišu, kao i da se izradi plan aktivnosti za zaštitu, uređenje, konzervaciju i prezentaciju, a projekat realizuje Muzej Krajine.

FOTO: Muzej Krajine

Ovo je projekat koji je počeo 2016. Prvi put se pristupilo ovako detaljno ovom predelu za 40 godina, prvi put od gradnje brane HE “Đerdap”. Cilj je da se Limes budu stavljen pod zaštitu UNESKO-a. Nemački i britanski Limesi su već stavljeni, a naš se nalazi na pripremnoj, takozvanoj tentativnoj listi“, ističe arheolog Gordan Janjić, rukovodilac ovog projekta.

FOTO: Muzej Krajine

Četiri antička lokaliteta je obuhvaćeno ovim projektom, a isti će biti realizovan u dva navrata od po 15 dana.

Jedan deo je planiran da se odradi dok ne počne konzervacija lokaliteta Šarkamen, a drugi koja takođe traje 15 dana biće nakon konzervacije Šarkamena. Na jesen će biti održan kongres arheologa iz celog sveta. Njih oko 2000 doći će u Srbiju. Domaćin će biti Viminacijum, ali se nadamo da će posetiti i ovaj Limes. Imamo podršku Ministarstva kulture i informisanja, a cilj je da ovi lokaliteti uđu u turističku ponudu opština Kladovo i Negotin“, dodaje Gordan Janjić.