Nova pravila za kupovinu kuća i stanova od 1. jula

3
1338
NTS FOOD DOO

Oni koji imaju nameru da kupe stan ili kuću u narednom periodu, ubuduće više neće morati sami da se bavi upisom nekretnina, već će ovaj posao raditi notari, ističu agencije.

Zakon ne ukida mogućnost da i sami vlasnici preko svojih punomoćnika traže upis u katastar, ako smatraju da će taj proces trajati duže kod notara. Međutim, ako je postupak upisa pokrenut po službenoj dužnosti, ova dva postupka će se spojiti, a postupak će se okončati po zahtevu građana ako nadležni ni nakon 30 dana nije podneo ispravu.

Ovime će se izbeći pravna nesigurnost tokom uživanja i prenosa prava na nepokretnostima,a takođe i izvršenja potraživanja prethodnih vlasnika, nemogućnost naplate poreza i sličnih neprijatnih situacija.

Notari će koristeći  e-šalter, u proceduri koja je automatizovana, pribavljati izvode iz katastra koji su neophodni za overu ugovora o kupoprodaji. Nakon što ugovor o kupoprodaji bude overen, isti će biti digitalizovan i poslat u Republički geodetski zavod da bi se upisao kao nepokretnost u katastar. Idući korak je da notar šalje poresku prijavu i traži procenu vrednosti neporketnosti od Geodetsog zavoda.

Nadamo se da će se ovim izmenama zakona poboljšati samo tržište nekretnina, gde smo, ne mali broj puta, bili svedoci da su ljudi koji su kupovali nekretnine bili prevareni.