Održana peta sednica SO Negotin

2
780
NTS FOOD DOO

Na danas održanoj sednici SO Negotin usvojene su sve tri tačke dnevnog reda. Sednici je prisustvovao 41 odbornik. Predsedavao je mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin.

Sednici su prisustvovali predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković, zamenica predsednika opštine Merlina Selenić i članovi opštinskog veća.

Odbornici su usvojili odluke o završnom budžetu opštine Negotin za 2017. godinu, doneli rešenje o postavljanju pravobranioca opštine Negotin i dali saglasnost na odluku nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin o utvrđivanju cena usluga parking servisa.

Nakon usvajanja tačaka dnevnog reda prešlo se na odbornička pitanja.

Prvo se javio dr Kristijan Nikolić iz DS i postavio pitanje o novom sastavu opštinske izborne komisije. Predsednik SO Negotin mr Milan Uruković je rekao da će po tom pitanju iduće nedelje razgovarati sa ovlašćenim predstavnicima odborničkih grupa.

Odbornik DS Dragolub Đorđević se prvo zahvalio na usvojenoj o odluci o podsticajima za poljoprivredu. Nakon toga je pitao da se utvrdi da li postoji sukob ineresa jer petnaestak odbornika obnaša i funkcije u savetima MZ.

Predsednik SO Negotin mr Milan Uruković, je ovim povodom naveo da će biti kontaktirana Agencija za borbu protiv korupcije.

Odbornik Đorđević je istakao da je na prošloj sednici tražio budžet za 2018. u pisanoj formi, a predsednik SO Negotin mr Milan Uruković je kako je rekao, na sebe preuzeo ovaj zadatak, da predstavnicima opozicije dostavi pisanu verziju budžeta.

Poslednji se javio dr Miomir Petković, takođe iz Demokratske stranke, koji je istakao da je dobio odgovor postavljen na prethodnoj sednicu u vezi sa putem u Brisel i tražio izveštaj sa platne kartice opštine ovim povodom. Obećano mu je da će odgovor dobiti na narednoj sednici pisanim putem.