Održana sedma sednica SO Negotin

4
544
NTS FOOD DOO

Sednici je prisustvovao predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković i članovi opštinskog veća. Predsedavajući je bio mr Milan Uruković.

Na predlog predsenika opštine Negotin Vladimira Veličkovića, sedma tačka dnevnog reda – rešenje o imenovanju članova školskog odbora Umetničke škole “Stevan Mokranjac” u Negotinu skinuta je sa dnevnog reda. U pitanju je bio tehnički problem, jer je predložen član ispred saveta roditelja, već član istog tela u školi u Kobišnici.

O tačkama koje su se ticale rešenja o imenovanju članova školskog odbora se raspravljalo objedinjeno, a glasalo pojedinačno. Pored ovih tačaka usvojene su i odluke o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi opštine Negotin, odluka o izmeni odluke o javnim parkiralištima, kao i odluka o konverziji potraživanja opštine Negotin u trajni ulog u kapital “Simpa ad” Vranje.

Usvojene je još i rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Negotin, kao i predlog izmene rešenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta.

Nakon usvojenih odluka prešlo se na odbornička pitanja. Pitanja je postavio Milivoje Dobrosavljević, odbornik DS, koji je pitao za mogućnost asfaltiranja puta ispred Rumunske pravoslavne crkve u Malajnici, a na zahtev tamošnjeg vikara, kao i zašto se betonske bandere u Urovici ne koriste.

Nakon njega odbornička pitanja je postavio i dr Krsitijan Nikolić, takođe odbornik DS. Pitao je zašto se nije na ovoj sednici našla tačka dnevnog reda o izmeni izborne komisije koju je predložio na prošloj sednici lokalnog parlamenta. Kristijan Nikolić pitao je i zašto nije dobio odgovore postavljene predsedniku opštine i izrazio mogućnost da odgovore dobije tražeći informacije od javnog značaja.

Sednici je prisustvovalo 40 odbornika.