Pet najavljenih promena za paušalce

2
677
NTS FOOD DOO

Pet izmena za paušalce trebalo bi da budu usvojene u drugoj polovini godine na predlog NALED-a. Ove promene trebalo bi da usvoji Koordinaciono telo Vlade za suzbijanje sive ekonomije, navode mediji.

Prva promena odnosi se na to da se utvrdi koje šifre delatnosti ostvaruju pravo na paušalno oporezivanje, uz razvijanje veb aplikacije koja bi omogućila automatsku proveru da li delatnost paušalno oporeziva ili ne.

Druga stvar je da se razmisli da li sve delatnosti koje trenutno imaju pravo da budu paušalci, i dalje to trebaju da budu, kao i da li postojeći limit od 6 miliona  dinara treba prilagođavati prema delatnostima. Predlog je i da se paušalac ograniči da ne može više od 80% prihoda da ostvaruje od jednog klijenta, kako bi se izbeglo da se umesto radnika zapošljavaju paušalci.

Treća najavljena promena odnosila bi se na automatizaciju izrade rešenja Poreske uprave o visini poreza i doprinosa, ne bi li se izbegla subjektivna procena poreskog inspektora. Za polaznu osnovicu trebalo bi uzimati prosečnu zaradu za prvih šest meseci u prethodnoj godini, zatim precizirati koja šifra delatnosti potpada u koju paušalnu grupu.

Četvrta stvar je da se uplata poreza i doprinosa vrši u celokupnom iznosu na jedan račun, a da se zatim vrši njihova raspodela između Poreske uprave, PFZO i PIO fonda. Predlog je i uvezivanje sistema APR-a i Poreske uprave, tako da se prilikom podnošenja zahteva za registraciju u APR, dostave i podaci koje Poreska uprava traži u poreskoj prijavi, sa mogućnošću naknadnog unošenja nedostajućih podataka, kao i da se zdravstveno  osiguranje u potpunosti vrši elektronski.

Peta promena koju je najavio NALED, odnosi se na to da u slučaju da je mesečni prihod ispod 200 €, freelanceri budu u potpunosti oslobođeni poreza i doprinosa.

Podaci Poreske uprave govore da u Srbiji trenutno ima 116.769 paušalaca, najviše taksisata, frizera i programera.