Problemi stambenih zajednica u Negotinu

0
305
NTS FOOD DOO

Od donošenja novog zakona o stambenim zgradama, prošlo je više od godinu dana. Međutim, i dalje postoje nedoumice i problemi sa kojima se stanari suočavaju.

Foto: Zoran Jovanović / Profesionalni upravnik zgrada u Negotinu

Prvi problem jeste to što ljudi koji su izabrani na mesta upravnika iz redova stanara, nisu sasvim upoznati sa poslom, kaže Zoran Jovanović, profesionalni upravnik.
„Mnogi misle da je samo registracija zgrade u njihovom domenu, ali to nije istina. Problem nastaje prilikom uplate sredstava na račun zgrade. Nakon registracije stambene zajednice i izbora ponuđača za održavanje zgrade, upravnik je dužan da dostavi na uvid račun zgrade na koji će sredstva, propisana zakonom, biti uplaćivana. Zakon izričito zabranjuje skupljanje novca „na ruke“, međutim, imali smo nekoliko prijava od strane stanara iz susednih zgrada koji su se žalili na način prikupljanja novca kao i njegovim raspolaganjem od strane upravnika u Negotinu. Novac bi trebalo da se uplati na račun stambene zajednice, svaki vlasnik stana ponaosob, pa se sa računa zgrade taj novac dalje koristi za održavanje zgrade i posle objavi kako je novac utrošen“, jer zakon u članu 65 stav 3 nalaže «Ukoliko lice koje u skladu sa ovim zakonom pruža usluge održavanja i/ili upravljanja zgradom, a ne vrši naplatu svojih troškova preko sistema objedinjene naplate, to lice dužno je da svakom vlasniku posebnog dela zgrade dostavi fakturu (račun) za iznos utvrđen odlukom o prihvatanju troškova održavanja i ugovorom kojim mu je stambena zajednica poverila poslove održavanja i/ili upravljanja zgradom”. tako da stanari zgrade nemaju obavezu da plate naknadu za tekuće i investiciono održavanje ako nisu dobili račun i instrukcije za uplatu, dodaje Jovanović.
Glavni problem u Negotinu jesu ravni krovovi koji prokišnjavaju, kao i zaključavanje ulaznih vrata u zgradi, naglašava Jovanović. Ali kako je ceo ovaj posao nov, investiciono održavanje zgrada i njihovo sređivanje bi trebalo da se odvija u narednih godinu-dve, kada bi sve zgrade skupile dovoljno sredstava kojima bi se zgrada podigla na nivo koji propisan zakonom, zaključuje Jovanović.