Raspisana javna nabavka za prevoz učenika i nastavnika za sledeće dve školske godine

0
433
NTS FOOD DOO

Opština Negotin raspisala je javnu nabavku za prevoz učenika i nastavnog osoblja za školske 2018/2019 i 2019/2020 i to dve partije, jedna je za prevoz učenika, dok je druga za prevoz učenika na takmičenja, navodi se na sajtu opštine.

Ponuđač mora da ispuni određene obaveze u pogledu tehničke dokumentacije, broja vozila, vozača i radnika koji se bave održavanjem. Za prvu partiju predviđeno da ponuđač poseduje 9 autobusa, dok je za drugu partiju (prevoz učenika i nastavnog osoblja na takmičenja) predviđeno da ponuđač poseduje 4 autobusa.

Obim finansijskog kapaciteta ponuđača mora iznositi 30 miliona dinara zbirno u prethodne tri obračunske godine, kao i da račun u prethodnoj godini nije bio u blokadi. Ukoliko izvođač angažuje podivođača, mora da navede reference podizvođača, koji ne može da izvodi više od 50% radova.

Ponuda se podnosi na srpskom jeziku, a podnošenje ponuda sa varijantama nije dozvoljeno. Rok za podnošenje ponude je 30.07.2018, a otvaranje ponuda obaviće se 30.07. u 10:15 u maloj sali opštine Negotin.

Poziv za podnošenje ponuda koji se nalazi na sajtu opštine možete pogledati ovde. Na ovom linku možete pogledati konkursnu dokumentaciju.