Smanjenje vršnjačkog nasilja u Negotinu

0
90
NTS FOOD DOO

U centru za socijalni rad u Negotinu kažu da u poslednjih godinu dana nisu imali pritužbe u oblasti vršnjačkog nasilja.

Iz ove ustanove navode da su škole ozbiljno shvatile ovaj problem i da savetovališta koja funkcionišu pri školama obavljaju dobar posao, čim postoji trend smanjivanja vršnjačkog nasilja.
Nadamo se da će se ovakav trend nastaviti i održati i da će deca najlepši period svog života, a to su detinjstvo i odrastanje, proživeti u sreći, igri i radosti.