Smanjuje se nezaposlenost, ali na koji način

1
814
NTS FOOD DOO

Nedavno je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje izjavio da je nezaposlenost prvi put pala ispod 600.000 ljudi.

Na oko lepa brojka i lepa vest, ali ako znamo da prema Anketi o radnoj snazi, zaposlenim se smatra onaj ko je najmanje jedan sat tokom sedam dana obavljao neki plaćeni posao.

Kad smo kod statitistike na sajtu Demostata postoji analiza koja govori da Srbija ima najmanju stopu nezaposlenosti u regionu 15,8%, a da jedino Albanija ima nižu stopu nezaposlenosti (15,4%). Ono što je još indikativno u ovoj anailizi je da ljudi ne žele da rade za male plate i u lošim uslovima, kao i to da odliv stanovništva igra veliku ulogu u smanjenju stope nezaposlenosti.

Čini se da statistički podaci ne daju jasnu sliku o stvarnom broju nezaposlenih i da je teško porediti Srbiju i razvijene zemlje zapadnog sveta, navodi se u ovom saopštenju.

Izgleda je rečenica jednog sportskog komentatora sasvim tačna:Statistika je kao bikini, sve otkriva, ali ništa ne pokazuje.