Sutra se završava “Konkurs za nagradu šampioni lokalnog razvoja 2018”

1
631
NTS FOOD DOO

Ova prkasa je ustanovljena pre pet godina, a gradovi i opštine se nadmeću u 5 kategorija: privlačenje investicija, podrška privredi, servis građana, efikasna uprava, promocija turizma i kulture.

Na konkursu će biti izabrano ukupno 10 opština i gradova – pet šampiona i pet vicešampiona, koji su reformama lokalne administracije i primenom novih modela i pristupa u radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije, navodi se na sajtu MDULS.

Konkurs je otvoren do 10. juna 2018. Šampioni i vicešampioni lokalnog razvoja za 2018. biće proglašeni na svečanosti krajem juna u prisustvu resornog ministra, istaknutih lidera državnih i međunarodnih institucija, privrede, lokalnih samouprava i medija, ističe se u saopštenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Pravo učešća na konkursu imaju sve lokalne samouprave u Srbiji. Gradovi i opštine mogu da konkurišu za nagradu u najviše dve od pet takmičarskih kategorija (jedna prijava po kategoriji), podnošenjem prijava na predviđenom obrascu i prateće dokumentacije. Obrazac za prijavu može se preuzeti iz priloga ili na internet stranici NALED-a: www.naled.rs  Prijave i prateću dokumentaciju treba dostaviti elektronskim putem na sampioni@naled.rs ili poštom na adresu NALED-a (Makedonska 30/VII, Beograd) sa naznakom Šampioni lokalnog razvoja, najkasnije do 10. juna 2018. Samo kompletne i blagovremeno podnete prijave biće uzete u razmatranje (poslate poštom zaključno sa 10. junom). Prijava će se smatrati kompletnom ako sadrži formular sa osnovnim podacima o opštini i opisom rešenja koje lokalna samouprava kandiduje, kao i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost kriterijuma za ocenjivanje, ističe se u saopštenju MDULS.

Žiri će ocenjivati predložena rešenja na osnovu pet unapred zadatih kriterijuma na skali od 1 (najniža ocena) do 5 (najviša ocena). Maksimalan broj poena koji jedna opština može da osvoji iznosi 25 i to u oblastima:primenljivost rešenja – da li predloženo rešenje može da se primeni u drugim lokalnim samoupravama?, merljivost rezultata i efekti – kako merite rezultate i kakvi su konkretni efekti sprovedenog rešenja?, domet rešenja – na koliko ljudi/privrednih subjekata utiče predloženo rešenje i na koji način?, Odnos troškova i benefita – da li benefiti od uvođenja rešenja prevazilaze troškove? i inovativnost – koliko je rešenje originalno, da li uvodi sasvim novu praksu u rad lokalnih samouprava?, isitiče sse na sajtu Ministarsstva

Odluku o deset najboljih rešenja doneće stručni žiri, sačinjen od predstavnika NALED-a i RTS-a, najkasnije do 20. juna 2018.