Tek će nas biti malo

0
939
NTS FOOD DOO

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku vidi se da opštinu Negotin čeka dalji pad broja stanovnika i da će prema procenama Zavoda 2041. u opštini živeti manje od 25.000 ljudi.

Izvor: RZS

U prošloj godini opština je izgubila 607 ljudi, ali je i ovo samo jedan od ne tako lepih podataka koje je objavio RZS. Predikcije u pitanju broja stanovnika su sumorne i predviđaju da bi 2041. opština Negotin imala 23.359 (projektovan broj stanovnika – srednja varijanta sa migracijama).

Najveći je broj porodica u opštini Negotin ima jedno dete – 58,67%, sa dvoje dece je 36,82% sa troje – 3,81, dok je porodica sa 4 ili više dece ispod 1%.

Kada je u pitanju zaposlenost, podaci iz 2016. godine pokazuju da je na teritoriji opštini Negotin broj registrovanih zaposlenih lica iznosio 7662 ili 22,65% ukupne populacije, dok je broj registrovanih nezaposlenih lica bio 2468.

Izvor: RZS

 

Socijalnu pomoć primalo je 387 ljudi, kompjuterski je nepismneno blizu 2/3 stanovništva, dok je broj visokoobrazovanih nešto veći od 5%. Broj lekara u 2016. iznosio je 105, ili 3,1 lekar na 1000 stanovnika.

Izvor: RZS

U 2017. godini, prema podacima Agencije za privredne registre, 8 privrednih društava je izbrisano ili ugašeno dok je 5 društava novosnovano. Broj izbrisanih/ugašenih preduzenika iznosio je 109, dok je novosnovanih preduzetnika u prošloj godini bilo 127.

Ostale podatke možete pogledati na ovom linku.