Trotoar kao parking

21
2110
NTS FOOD DOO

Nepropisno parkiranje vozila u centru Negotina postaje svakodnevna praksa. Očigledno da je znak za pešačku zonu pogrešno protumačen i da oni koji se parkiraju na ovom prostoru, misle da je to dozvoljeno, iako, naravno, nije.

Pre nekoliko dana čitalac nam je poslao fotografiju na kojoj se može videti nepropisno parkirano vozilo. I danas se na istom mestu možemo videti nepropisno parkirano vozilo. Ovog puta “društvo” mu pravi i jedan motocikl vezan za stub.

Još jednom upućujemo apel vozačima da ne parkiraju svoja vozila na mestima koja za to nisu predviđena. S tim u vezi narednih dana obradićemo i temu parkirališta i naplate parkinga u JKP “Badnjevo”.