U sistemu lokalne samouprave maksimalno 460 zaposlenih na neodređeno vreme

0
932
NTS FOOD DOO

Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Negotin za 2017. godinu. Za opštinu Negotin za 2017. godinu utvrđen je maksimalan broj zaposlenih od 460.

Opština Negotin ispoštovala je na ovaj način Odluku Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalnih samouprava, kojom je za opštinu Negotin, koja spada u lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, za 2017. godinu utvrđen maksimalan broj zaposlenih od 460.

Na osnovu Odluke koju je na četvrtoj sednici donela Skupština opštine Negotin, broj zaposlenih u Opštinskoj upravi smanjiće se sa 144 na 136, u Domu kulture sa 19 na 18, JKP „Badnjevo“ sa 192 na 182, a kod mesnih zajednica sa 4 na 3.

Podsećanja radi 22. januara 2016. godine doneta je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave- opštine Negotin, koja se odnosila na 2015. godinu. Tada je i pored Odluke Vlade Republike Srbije da se maksimalan broj smanji na 490 zaposlenih, Skupština opštine usvojila odluku o smanjenju na 480 zaposlenih.

Tokom 2017. godine ova odluka je pretrpela dve izmene. Prvu 13. marta, kada je 11 radnika Javnog preduzeća pripojeno JKP “Badnjevo”, a drugu 23. juna, nakon gašenja Zavoda za urbanističko planiranje i projektovanje. Maksimalan broj, od 480 zaposlenih, nije promenjen ovim izmenama, ali je došlo do uvećanja broja zaposlenih u JKP “Badnjevo” sa 180 na 192, Opštinskoj upravi sa 139 na 144 i Istorijskom arhivu sa 8 na 9.

Organizacioni oblici koji su obuhvaćeni racionalizacijom, dužni su da ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme svedu na broj utvrđen Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godinu, primenom odredbi Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko ne izvrše racionalizaciju broja zaposlenih u skladu sa odlukom, biće privremeno obustavljeno njihovo finasiranje.