Veća prava sezonskih radnika

1
330
NTS FOOD DOO

Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji će biti upućen Vladi Srbije počeće da se primenjuje za 6 meseci od usvajanja, a garantuje veća prava sezonskim radnicima, dok će poslodavci imati više obaveza, navode agencije.

Poslodavci će biti obavezni da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike Poreskoj upravi elektronskim putem odmah prvog dana angažovanja najkasnije do 10 sati pre podne. Kada više ne postoji potreba za radnim anagažovanjem, poslodavci će imati obavezu da odjave sezonske radnike, počev od narednog dana u odnosu na dan odjave.

Radnici će moći da budu angažovanu najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući kalendarske dane od prve prijave do poslednje odjave, a sezonski radnik može da bude angažovan najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Pre početka rada,poslodavac mora sezonskog radnika da upozna sa poslovima koje će da obavlja, mestom rada, trajanju radnog angažovanja, uslovima, radnom vremenu, vremenu za odmor kao i o ceni rada.

Usmeni ugovor o obavljanju sezonskih poslova je stupanje na rad, dok je potvrdu o ugovorenim poslovima poslodavac dužan da izda sezonskom radniku. Novim nacrtom moći će da se nagažuju i lica koja nisu državljani Srbije i to bez pribavljanja dozvole za rad, kao i maloletna lica koja su zdravstveno sposobna, uz  saglasnost roditelja.