Više od 50% stanovništva kompjuterski nepismeno

2
417
NTS FOOD DOO

Tehnologija napreduje iz dana u dan i skoro je teško zamisliti dan bez korišćenja nekog od modernih elektronskih uređaja. Međutim, na sprovedenom istraživanju Ministarstava trgovine, turizma i telekomunikacija više od polovine ljudi starijih od 15 godina je kompjuterski nepismeno, ističu agencije.

Od onih koji se smatraju kompjuterski pismenima, 34 odsto građana je kompjuterski pismeno, a 14 odsto je delimično kompjuterski pismeno.

Državna sekretarka Ministarstva Tatjana Matić je na sastanku Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština kazala da su građanima potrebne digitalne veštine, ne samo na poslu, već i zbog korišćenja novih digitalnih usluga kao što su e-uprava, e-trgovina i druge.

Ovaj vid nepismenosti može veoma da utiče na građane, pogotovo su najranjivije osobe koje koriste društvene mreže i koje vrlo lako mogu da budu izmanipulisane. Nadamo se da će se ovom aspektu sve više posvećivati pažnje i da će se broj kompjuterski nepismenih ljudi smanjivati.