Za ujede pasa prošle godine izdvojeno 370.000 €

1
617
NTS FOOD DOO

Opština Negotin je u prošloj godini za ujede pasa lutalica isplatila iznos od 43.833.314,21 dinara.

Ilustracija/pixabay.com

Na osnovu člana 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
(„Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), a po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, iz dokumenta koji nam je dostavljen iz opštine Negotin vidi se da je ogroman novac u prošloj godini izdvojen za ovu namenu.

Na konferenciji za medije održanoj 21.12.2017. godine šef odeljenja za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa opštine Negotin Živojin Marković je izjavio da se posle 27.07. prošle godine situacija promenila jer je opština angažovala pomoć Zavoda za sudsku medicinu iz Niša, čiji su veštaci pomogli da se smanje izdaci opštine za ovu namenu.

Boban Stingić, koji je tada bio član Privremenog veća opštine Negotin, istakao je da su to bili lažni ujedi, a ne stvarni, i da su to ljudi koristili. Veliki broj njih je iz okolnih mesta se tada žalilo bukvalno da čim bi kročili u Negotin odmah bi bili ujedani. Angažovanjem Zavoda za sudsku medicinu iz Niša smanjeni su ovi izdaci, i da je do 27.07 bilo preko 500 tužbi, a od 27.07. do kraja godine samo stotinak tužbi, istakao je Stingić tada. Najavljeno je da će se krenuti sa realizacijom projekta izgradnje prihvatilišta za pse, ali da je problem predstavaljalo zemljište na kome je planirana gradnja ovog objekta, ali i da će brzo imati informaciju nove lokacije objekta, kao i da će isti brzo biti izgrađen.

Nažalost, gradnja prihvatilišta još uvek nije počela. Opština je napravila dobar potez angažovanjem Zavoda za sudsku medicinu iz Niša, ali je i dalje ogromna svota novca isplaćena u ovu svrhu prošle godine. Oko hiljadu evra dnevno. Novca građana opštine Negotin. Mnoge opštine imaju sličnih problema kada su ujedi pasa lutalica u pitanju, kao i nepostojanje prihvatilišta za ove životinje. Ali svota izdvojena predstavlja ogroman udarac na budžet opštine kao što je Negotin. Nadamo se da će ove godine za ovu svrhu biti izdvojeno manje sredstava, a da će novac biti biti korišćen za otvaranje novih radnih mesta.